Treptele Scării Sfântului Ioan Scărarul

Duminica a patra din post este denumită și duminica Sfântului Ioan Scărarul și este importantă pentru urcușul duhovnicesc al credincișilor. Această duminică urmează în mod firesc, prin conținutul ei și semnificația duhovnicească, duminicii închinate Sfintei Cruci, și anticipează, prin postul și rugăciunea pe care le pune în lumină, cealaltă duminică, și anume cea a Cuvioasei Maria Egipteanca.

Treptele Scării Sfântului Ioan Scărarul

Scara Raiului sau Scara Dumnezeiescului urcuș este un tratat ascetic scris de Sfântul Ioan din Sinai cunoscut sub numele de Sfântul Ioan Scărarul. Scara este scrisă pentru monahi și a devenit în lumea ortodoxă una dintre lucrările cele mai importante pentru credincioșii care vor să urce pe această scară care duce la mântuirea sufletului. În România sunt mai multe traduceri ale Scării, care are 30 de trepte.

1. Despre lepădarea de lume
2. Despre neîmpătimire, adică neîntristare
3. Despre înstrăinare
4. Despre ascultare
5. Despre pocăință
6. Despre amintirea de moarte
7. Despre bucuria plânsului
8. Despre nemâniere și blândețe
9. Despre ținerea de minte a răului
10. Despre grăirea de rău
11. Despre limbuție și tăcere
12. Despre minciună
13. Despre trândăvie
14. Despre preaiubitul și vicleanul stăpân care este stomacul
15. Despre puritate și înfrânare
16. Despre iubirea de arginți
17. Despre sărăcia alergătoare către cer
18. Despre nesimțire (scil. indolență, insensibilitate)
19. Despre somn și rugăciune și despre cântarea de psalmi în comun
20. Despre privegherea trupească și duhovnicească
21. Despre nebărbăteasca temere
22. Despre slava deșartă
23. Despre mândrie și blasfemie
24. Despre blândețe, simplitate, nerăutate și viclenie
25. Despre minunata smerenie
26. Despre deosebirea gândurilor (discernământul). Recapitularea pe scurt a celor XXVI cuvinte anterioare.
27. Despre isihia (liniștea) trupului și sufletului
28. Despre sfânta și fericita rugăciune
29. Despre liberarea de patimi (apathia), despre desăvârșire și despre învierea sufletului
30. Despre legătura celor trei virtuți, adică credința, nădejdea și dragostea