--> -->

Sfântul Nicolae Velimirovici: ”Întărirea legăturii inimii cu Dumnezeu”

Luni, 7 martie, este ziua în care în 2022 începe Postul Mare. Sfântul Nicolae Velimirovici, considerat ”Gură de Aur al secolului XXI” explică în cartea ”Inima în marele post” despre cum ar trebui creștinii să petreacă această săptămână.

”Fiule, dă-mi Mie inima ta! zis-a Domnul”.

”Mai presus de toate, gândește-te la Dumnezeu, căci și Dumnezeu Se gândește la tine mai presus de toate. Precum păstorul se gândește la oaia cea rătăcită mai mult decât la întreaga turmă, așa și Dumnezeul tău Se gândește la tine, care te pierzi în păcat, mai mult decât la toți îngerii cei din ceruri.

A cugeta la Dumnezeu nu înseamnă a cerceta Ființa lui Dumnezeu, ci înseamnă a cerceta și a afla ce așteaptă Dumnezeu de la om.

Cel ce cumpără nuci nu caută la coajă, ci la miez. Asemenea și cel ce cumpără ouă. Așijderea și cu nenumărate lucruri din lume, oamenii le caută pe cele nevăzute, și nu pe cele văzute.

Și Dumnezeul tău te judecă după inima ta. Prin coaja cea trupească, El privește în miezul tău, în inima ta, și caută la inima ta. Fiul meu, dă-I inima ta!

În inimă a pus Ziditorul temelia vieții. În inimă se zămislește viața, din ea purcede, crește și se îndreaptă spre mormânt și dincolo de mormânt. Oare cât prețuiește omul despre care toți spun: E deștept, dar nu are inimă? Dumnezeu nu va cere de la el deștepăciune, ci inimă. Căci s-a zis: ”Ce este nebun al lui Dumnezeu, mai înțelept decât oamenii este.” /1 Cor. 1,25/

Sau cât prețuiește omul despre care se spune: E bogat, dar nu are inimă? Oare își va duce bogăția în cealaltă lume și o va dărui Celui a Cărui vistierie sunt pământul și cerul, și soarele și stelele, și toate împărățiile știute și neștiute?

Sau ce-i ajută omului puterea și frumusețea cea trupească? Oare nu întâlnim zilnic pe cei ce în tinerețe erau puternici și frumoși, iar acum, gârboviți și trași, se sprijină ori în baston, ori de mâna cuiva? Multora, puterea și frumusețea cea trupească le-a slujit, din nefericire, la putreziciunea inimii înainte de putreziciunea pielii și a oaselor.

Fericiți sunt cei ce din tinerețe nu și-au alipit inima de nicio frumusețe trecătoare și muritoare, ci de Ziditorul lor, a Cărui putere nu slăbește și a cărui frumusețe nu piere! La dragostea lor, Dumnezeu ca răspunde cu dragoste însutită, și inima lor o va rândui Dumnezeu lângă inima Sa.

”Postul înseamnă slăbiciunea legăturii inimii cu lumea”

Postul înseamnă slăbiciunea legăturii inimii cu lumea și întărirea legăturii inimii cu Dumnezeu. Amintește-ți și cugetă la aceasta în cea dintâi săptămâna a Marelui Post.

Întărirea legăturii cu Dumnezeu aduce bucurie în inimă. De aceea se citește la începutul Postului din cărțile bisericești: ”Iată, a venit vremea veselitoare a postului!”

Amintește-ți numele acelor mărimi duhovnicești care, cu postul, au slăbit legăturile lor cu lumea și au întărit legăturile cu Dumnezeul cel Viu: Sfinții Antonie, Pavel, Efthimie, Avxentie, Avramie, Sava, Visarion, Vitalie, Gherasim, Chiriac, Zosima, Hariton, Efrem, Arsenie, Carion, Zaharia, Sava cel Sfințit, Simeon și Alipie Stâlpnicii, Onufrie, Pahomie, Petru și Athanasie Athoniții, și cei dimpreună cu dânșii.

Amintește-ți și de Dumnezeu purtătoarele fecioare și femei, a căror inimi au fost plinite cu dragostea pentru Hristos: Sfintele Tecla, Xenia, Evpraxia, Anastasia, Matrona, Sara, Maria Egipteanca, Pelaghia, Thaisia, Theodula, Vasilisa și cele dimpreună cu ele.

Dacă îți sunt departe după loc sau după vreme, atunci amintește-ți de acele slăvite nume din neamul tău: Sfânta Parascheva, Sfântul Sava, slava Serbiei, Sfinții Ioannichie de la Devici, Petru de la Korișa, Vasilie al Ostrogului, Prohor, Gavriil, Ioachim, Ioan al Rilei, Naum al Ohridei, Nectarie al Bitoliei și mulți, mulți alții, care cu postul au sfințit trupurile lor și cu rugăciunea au sfințit țara în care viețuiești.

Ei, toți, același glas au auzit: ”Fiule, dă-mi Mie inima ta” Acelui glas au răspuns, și inima lor întru totul au dat-o Dumnezeului și Ziditorului lor”, se arată în cartea ”Inima în Marele Post”, capitolul 1, Prima săptămână, scrisă de Sfântul Nicolae Velimirovici.