Sfântul Efrem Sirul: ”Nu va fi înecată mintea voastră”

Sfântul Efrem Sirul ne învață cum să aducem rod bun, așa cum își dorește Dumnezeu. Astăzi în bisericile ortodoxe s-a citit Pilda Semănătorului din Sfânta Evanghelie, dar sunt puțini care pot să pună în practică ceea ce aud.

”Nu toți ascultă Evanghelia, nici toți fac arătură, ca, după ce va cădea sămânța Domnului, să facă rod, ci în spini și mărăcini și, în înșelăciune fiind, primesc cuvântul, dar umblând după grijile și bogăția și dulcețile vieții, se îneacă și nu aduc roadă.

Iar voi, iubiților, îndreptați-vă inimile spre primirea Evangheliei și nu va fi înecată mintea voastră de multa grijă a lumii! Pentru trebuință să alergăm și nu pentru desfătare! Dacă vă veți mulțumi cu ceea ce e de trebuință, odihnă veți avea, iar dacă nu veți alunga desfătarea și lăcomia, osteneala va fi multă, drumul neîncetat, necazul fără de sfârșit și viața cu multe griji.

Ci de un lucru este trebuință, frații mei, precum zice Domnul: ”Și pe acestea din parte se cădea a le face pentru nevoia trupului, iar pe acelea neîncetat pentru mântuirea sufletului vostru, că nimic nu este mai înalt decât sufletul”.

Pentru acestea, frații mei, să alergăm și să ne îngrijim și să ne pregătim în fiecare zi. Să nu cheltuim toată vremea noastră în grija trupului, ci, când va flămânzi trupul și hrană va cere, atunci adu-ți aminte că și sufletul cere a sa trebuință”, explica Sfântul Efrem Sirul în cartea Cuvinte și învățături, volumul 1, editura Bunavestire.

Citește și:

Trei castele cu povești fascinante, în Maramureș