Pustia Carantaniei, loc de neratat în Țara Sfântă

Pustia Carantaniei este unul dintre locurile pe care trebuie să le vedeți în Țara Sfântă.

Muntele Ispitirii este situat la sud-vest de Ierihon. Astăzi, pe acest loc se înalță o frumoasă mănăstire care amintește de acest eveniment. În secolul al IV-lea a fost construită prima biserică, distrusă de invazia persană din 614 și refăcută în secolul al XIX-lea, aparținând Patriarhiei Ierusalimului. Accesul la mănăstire se face atât pe jos, cât și cu telecabina.

Numele acestui loc, Carantania, provine de la denumirea din latină a numărul 40, Quadragesima, și amintește de postul de 40 de zile ținut de Mântuitorul în această pustie.

De aici a rezultat denumirea locului, Quarantal, adică Carantania. Pe acest loc s-a ridicat mănăstirea, iar pelerinii, chiar dacă nu ajung să se închine la ea, vin să o fotografieze de la poalele muntelui, dintr-un loc de priveliște de ansamblu.

Evenimentul din Biblie la care face referire:

După ce se botează în Iordan, Iisus Hristos este dus de Duhul în pustie, unde este ispitit de diavol, după cele 40 de nopți de post (Matei 4, 1-11, Marcu 1, 12-13, Luca 4, 1-13)

”În vremea aceea Iisus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de către diavol. Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit. Atunci, apropiindu-se, ispititorul a zis către El: Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: «Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu».

Atunci diavolul L-a dus în Sfânta Cetate, L-a pus pe aripa templului şi I-a zis: Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este: «Îngerilor Săi va porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să izbeşti de piatră piciorul Tău». Iar Iisus i-a răspuns: Iarăşi este scris: «Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău».

Apoi diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt şi l-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor, şi I-a zis Lui: Acestea toate Ţi le voi da Ţie dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina mie. Atunci Iisus i-a zis: Mergi înapoia Mea, Satano, căci scris este: «Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-I slujeşti». Atunci L-a lăsat diavolul şi, iată, îngerii venind la El Îi slujeau.” (Matei 4, 1-11)

Citește și:

Mănăstirea Sfântul Gherasim de la Iordan